Braillský displej pro nevidomé

Braillský displej (nazývaný také zobrazovač, terminál, hmatový řádek) zobrazuje znaky na monitoru v reliéfní podobě braillova písma. Toto čtecí zařízení funguje jen ve spojení s počítačem, je tedy doplňkem digitálního čtecího přístroje pro nevidomé nebo digitálního zápisníku. V prvním případě jde o stolní osobní počítač vybavený skenerem, screenreaderem a hlasovým syntetizátorem, v druhém případě jde o notebook se screenreaderem a hlasovým syntetizátorem.

Tato pomůcka je nepostradatelná pro nevidomé, kteří potřebují pracovat s odbornými nebo rozsáhlými texty. Téměř nenahraditelná je pro ty, kteří potřebují písemně komunikovat s okolím, protože braillský displej dokáže jako jediná pomůcka zprostředkovat přesnou a podrobnou zpětnou vazbu o čtených, resp. psaných textech. 

Hmatový výstup v neposlední řadě otevírá nevidomým možnost práce v mnoha aplikacích, které jsou pro nevidomého uživatele pouze pomocí hlasového výstupu jen velmi omezeně ovladatelné nebo je pouze hlasovým výstupem ovládat vůbec nelze. 

Cena tohoto zařízení je od 174 300 Kč. Kontaktujte nás prosím pro podrobnější kalkulaci.