Digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem

Elektronické digitální zápisníky jsou náročnými pomůckami založenými na hlasovém nebo hmatovém výstupu. Hlavním využitím pomůcky je zapisování informací. Elektronický zápisník slouží nevidomým osobám v podstatě jako poznámkový blok a tužka (v angličtině existuje pro toto zařízení označení „note-taker“). Digitální elektronický zápisník může být ve dvojím základním provedení:

Typ A je speciálně vyvinutý přenosný elektronický přístroj s braillskou klávesnici bez monitoru či displaye, který je primárně určen zrakově postiženým k zapisování informací, jejich jednoduchému editování a ukládání. K speciálnímu softwarovému vybavení patří screenreader a hlasový syntetizátor. Přístroj nelze zaměnit za elektronický čtecí přístroj, protože neumožňuje provozování softwarového vybavení běžného PC (např. Word, Excel, Outlook atd.) a není tedy plnohodnotným osobním počítačem. Výhodou přístroje je zpravidla jeho menší rozměr.

Tento typ digitálního zápisníku může být založen buď pouze na hlasovém výstupu nebo může být jeho součástí braillský řádek/zobrazovač, který není připojen externě, ale je zabudován přímo v přístroji.

Typ A pomůcky je na rozdíl od typu B zcela specializovanou pomůckou určenou pro využití zrakově postiženými. Skutečnost, že pomůcka nemá běžnou klávesnici a monitor, znemožňuje její obsluhu běžným uživatelem. Základem elektronického zápisníku typu B je naproti tomu přenosný osobní počítač (notebook) vybavený speciálním softwarem (screenreader, hlasový syntetizátor). Primární využití pomůcky je stejné jako u typu B (pohotové zapisování informací), pomůcka navíc umožňuje práci s textem a informacemi na úrovni běžného osobního počítače. Pomůcku lze doplňovat o další hardwarové a softwarové vybavení a tak rozšiřovat její funkce a využití. První možností je přidání externího braillského zobrazovače, který obohatí funkce pomůcky o hmatový výstup (potřebné softwarové vybavení je v tomto případě program screenreader). Druhou možností je doplnění sestavy skenerem a příslušným OCR softwarem. Pomůcka je potom plně srovnatelná s digitálním čtecím zařízením. Umožňuje-li stupeň zrakového postižení uživatele používat zbytky zraku, lze doplnit notebook speciálním zvětšovacím programem, který zvětšuje text na obrazovce (upřesnit, o jaké zvětšení se zhruba jedná). K pomůcce lze v neposlední řadě připojit i černotiskovou nebo braillskou tiskárnu a zařízení pro přenos digitálních dat (DVD-ROM, CD-ROM, ZIP Drive, Flash-ROM, externí HDD, externí FDD).

Okruh uživatelů z řad zrakově postižených je poměrně široký. Pomůcka může být vhodně doplněna tak, aby ji mohli využívat jak slabozrací pracující se zvětšeným obrazem, tak nevidomí používající buď hlasový nebo/a hmatový výstup. Pomůcka umožňuje jednoduchým způsobem zapisovat informace, zpracovávat texty, zaznamenávat a vyhledávat telefonní čísla, s tiskárnou tisknout dopisy, provádět jednoduché výpočty a u některých typů je dokonce umožněno skládat jednoduchou hudbu. Pomůcka je důležitá všude tam, kde se musí pracovat pohotově s informacemi. Z toho důvodu je tato pomůcka vhodná především pro žáky, studenty a některé profese, jako je telefonní manipulant, učitel hudby či masér.

Typ A je co do obsluhy jednodušší než typ B, který klade na uživatele stejné nároky jako digitální čtecí zařízení. 

Cena tohoto zařízení je od 109 000 Kč. Kontaktujte nás prosím pro podrobnější kalkulaci.