Ostatní elektronické pomůcky

Na trhu existuje mnoho dalších pomůcek. Máme zkušenost s prodejem následujících zařízení i zaškolením v práci s nimi:

  • Kamerová zvětšovací lupa. Kamerové zvětšovací lupy umožňují slabozrakému uživateli běžnou práci s textem i grafikou v tištěné nebo psané podobě (např. četbu knih, novin, map, zpracování vlastních textů na papíře apod.). V přístroji je zabudována televizní snímací kamera, která snímá libovolnou předlohu s textem nebo obrázkem, a ve zvětšené podobě ji zobrazí slabozrakému čtenáři na monitoru. Zvětšení je volitelné v rozmezí 4 – 60 krát (podle typu monitoru), což je běžnými optickými pomůckami nedosažitelné. Práci usnadňují vodící linky a okna (s výhodou zatemnění oblasti mimo okno, takže oko není rušeno přesvětlenými plochami) a manipulace s předlohou pomocí křížového pohyblivého stolku. Uživatel může zvolit zabarvení popředí i pozadí kompenzující oční vadu co možná nejvhodněji. Systém tvoří uzavřený TV okruh a lze jej používat pouze jako kompenzační pomůcku a nikoliv pro příjem TV signálu. 
  • Digitální zvětšovací lupa. Jedná se o náročnou elektronickou pomůcku, která se skládá z osobního počítače, monitoru s větší úhlopříčkou (17" až 22"), klávesnice a z jednoho níže uvedeného hardwarového zařízení: A) ručně vedená kamera - toto provedení je velmi podobné kamerové zvětšovací lupě, avšak nabízí mnohem kvalitnější obraz a daleko efektivnější práci se získanými informacemi. Proto je v případě studujících a duševně pracujících slabozrakých klientů daleko vhodnější pomůckou než kamerová lupa. B) skener - toto zařízení umožňuje snímat běžně tištěný text a pomocí softwaru OCR jej převádět do digitální podoby. V obou případech je součástí obslužný software obou výše uvedených zařízení a zvětšovací program. Je nutné podle charakteru práce klienta s pomůckou stanovit, který typ zařízení a který zvětšovací program i s ohledem na kontrast a možnost barevného provedení bude vhodnější.
  • Tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé. Pro tisk slepeckého bodového písma, reliéfních obrázků, grafů a schémat slouží tiskárna reliéfních znaků, která pracuje v kombinaci s osobním počítačem, tzn. buď s digitálním čtecím přístrojem nebo s digitálním zápisníkem. Tiskárna reliéfních znaků je důležitým pomocníkem při zvyšování grafického cítění nevidomých. Má značný význam pro studenty, pedagogy, hudebníky, překladatele, spisovatele apod.

Kontaktujte nás prosím pro bližší informace a cenovou kalkulaci.