Kompenzační pomůcky

D. E. O. servis s. r. o. se specializuje na prodej elektronických kompenzačních pomůcek pro nevidomé a zrakově postižené. Tyto pomůcky umožňují práci s informacemi bez zrakové kontroly, tj. pomocí hlasového nebo hmatového výstupu. 

Možnost získávat, zpracovávat, ukládat, uchovávat a znovu získávat informace je nepostradatelná při řadě činností. V oblasti kompenzačních pomůcek umožňujících práci s informacemi bylo dosaženo největšího pokroku a současně jak u nás, tak v ostatních vyspělých státech světa jde vývoj nezadržitelně kupředu.